Page 2 - TBB
P. 2

YIL : 42                 MART  1986                SAYI  s 485

                                              Abone
           Sahibi                              Yıllık : 5000 TL.
                                               :
                                               3000
                                            Ayhk
                                           6
                                                  TL.
     Türk Belediyecilik Demeği adına       VE             Yabancı memleketlere
       Mehmet  ALTINSOY                            Yıllığı : 10.000 TL.
                                          îlân ücretleri idare ile
     Mithatpaşa Caddesi No. 45/2
          Ankara                               kararlaştırılır.
                                          Neşrolunmayan yazılar
     Telefon : 31 67 40                            geri verihnez.
     Misafirhane : Selânik Cad. 57 Yazı İşleri Sorumlu MüdOrfi
     Tel : 25 00 03 - 25 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer :
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP       Îlk-San Matbaası Ltd. Şti.
                  I-ER         B A N K A S I
                                       l
           1102'si Teknik olmak üzere 3482 elemam ve 20 Milyar irahk mali gücü ila
         İl ö z e l idareleri. Belediyeler ve Köylerin           HAKÎTA               TURtSTÎK  TESÎSLER


           ÎMAR  PLANI            SOSYAL   TESÎSLER

           ÎÇMESUYU              GIDA  SANAYÎt

           KANALİZASYON            TÎCARÎ  TESİSLER

           ET£KTRÎK              tDARE  BİNALARI

         ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere redi sağlar.
                                      k

           Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkmmaya
         78 Milyar Lirahk katkıda bulunan bu Banka, ügilenenlerin hayranlık duydu­

         ğu bir kuruluştur.

        (BASIN A : 200C2)
   1   2   3   4   5   6   7