Page 1 - TBB
P. 1

ILLER               ve

                 BELEDIYELER


       1945

    A Y L I K      ILIM     V E   M E S L E K       D E R G İ S İ


                    İ Ç İ N D E K İ L E R

    Belediyelere Devredilen Emlak Vergisi      Osman MERİÇ           65    Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikle
    Emlak Vergisi Belediyelere Devredildi      Prof. Dr. Nuri TORTOP      74    Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Osman MERİÇ           76

          T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K    D E R N E Ğ İ
   YIL : 42              MART  1986                 SAYI I 485
   1   2   3   4   5   6