Page 2 - TBB
P. 2

YIL t 42                   HAZIRAN   1986            SAYI  : 488


                                               Abone
           Sahibi              İLLİR              Yühk : 5000 TL.
                                               :
                                                3000 TL.
                                            6
                                             Ayhk
      Türk Belediyecilik Demeği adına       VE             Yabancı memleketlere
        Mehmet ALTINSOY                            Yıllığı : 10.000 TL.
      Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   BİLEDİYELİR              İlân ücretleri İdare ile
           Ankara                               kararlaştırılır.
                                           Neşrolunmayan yazılar
      Telefon : 31 67 40                            geri verilmez.
      Misafirhane : Selânik Cad. 57 Yazı tşleri Sorumlu MOdûrO
      Tel : 25 00 03 - 25 00 31                    Dizilip Basıldığı Yer :
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP      tlk-San Matbaası Ltd. ŞtL


              t L I L . E R         B A N K A S I
            1102'si Teknik olmak üzere 3482 elemanı ve 20 Müyar liralık mali gücü ila
          İl özel idareleri. Belediyeler ve Köylerin
            HAİÜTA               TURISTIK  TESISLER

            ÎMAR  PLANİ            S O S Y A L TESISLER

            İÇMESUYU              G ı D A S A N A Y I I


            KANALİZASYON            TICARÎ  TESISLER

            ELEKTRİK              IDARE  BINALARı
          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.


            Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkınmaya

         76 Milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ügilenenJerir- lıayraniık duydu­
         ğu bir kuruluştur.


         (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7