Page 1 - TBB
P. 1

İLLER              ve

                 BELEDİYELER       İ9  +5

     A Y L I K     İLİM     VE    M E S L E K       DERGİSİ


                     t Ç İ N D E K t L K B
    Belediyelere Sağlanan yeni Gelir Kaynaklan   Osman MERİÇ           161    Büyük Şehir ve İlçe Belediyesi Başkanları   Ahmet Sezai AYDIN        166    İktisadi Yapmm  Yeniden Düzenlenmesinde Yö­
    neticiler                      Kemal GÖRMEZ           173    Belediyelerimizin sorularına cevaplar       Osman MERİÇ           175

           T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K     D E R N E Ğ İ
   YIL : 42                HAZİRAN   1986            SAYI  : 488
   1   2   3   4   5   6