Page 2 - TBB
P. 2

YIL î 42              EYLÜL  —EKİM   1986           SAYı : 491 - 492


                                               Abone
            Sahibi             İLLER              Yıllık : 5000 TL.
      Türk Belediyecilik Derneği adına                     6 Ayük : 3000 TL.
                             VE             Yabancı memleketlere
         Mehmet ALTINSOY                            Yıllığı : 10.000 TL.
      Mithatpafa Caddesi No. 45/2   BELEDİYELER             İlân ücretleri İdare ile
                                             kararlaştınlır.
           Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
      Telefon : 31 67 40          DERCİSİ               geri verilmez.
      lıüsafirhane : SeUnik Cad. 57 Yazı tşleri Sorumla Mûdfirfi
      Tel : 25 00 03 - 25 00 31                    Dizilip Basıldığı Yer :
                         Pnrf. Dr. Nuri TORTOP      tik-San Matbaan Ltd. ŞtL               İ L L E R          B A N K A
            1102'8i Teknik olmak üzere 3482 ele mam ve 20 Milyar liralık mali gücü ile
          İl özel tdareleri. Belediyeler ve Köylerin
            HAR3TA               TURISTIK  TESÎSLER

            İMAR  PLANI            SOSYAL   TESISLER

            ÎÇMESUYU              G ı D A S A N A Y Ö


            KANALİZASYON            TICARÎ  TESISLER

            ELEKTRİK              IDARE  BINALARı
          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak id€irelere kredi sağlar.


            Yurt gerçeklerine uyarak İhtiyaçları tam olarak karşılayan kaUanmaya

          76 Milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duydu-
          fu bir kuruluktur.


         (BASIN A : 20OOI)
   1   2   3   4   5   6   7