Page 2 - TBB
P. 2

YIL s 42             ARALIK  s 1986                 SAYI : 494


                                             Abone
          Sahibi              İLLBR              Yıllık : 5000 TU
                                              :
                                               3000
                                            Aylık
                                           6
                                                 TL.
    TOrk Belediyecilik DenefL adına                     Yabana memleketlere
       MdmMt  ALTINSOY             V E             Yıllığı : 10.000 TL.
     Mitlıatpafa Caddesi No. 45/2  BILIDİYBLBR             tlân ücretleri îdara ile
                                            kararlaftmlır.
          Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
     Telefon : 31 67 40          DBRCİSİ               geri verilmez.
     Misafirhane : Selânik Cad. 57 Yazı İşleri Sorumlu Mûdflrfl
     Tel : 25 00 03 • 25 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer :
                       Prof. Dr. Nuri TORTOP       tik-San Matbaası Ltd. ŞtL

             tlLıLER           B A N K A S I
          1102'8i Teknik olmak üzere 3482 elemam  ve 20 Milyar liralık mali gûcû ile
        & özel tdareleri. Belediyeler  Köylerin
           HARİTA               TURİSTİK  TEStSLER

           İMAR  PLANı            SOSYAL   TESlSİLER

           tÇMESUYU              GIDA  SANAYİİ


           KANALIZASYON            TtCARl  TESİBIER

           EUEKTRlK              tDAHE  BİNALARI
         ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sa£;!Iar.


          Yurt gerçeklerine uyarak İhtiyaçları tam olarak karşılayan kalkmmaya

        76 Milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duydu­
        ğu bir kuruluftur.


        (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7