Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 41          EKİM  1985                       SAYI i 480


                                               Abone
            SaOıibi             İLLER              Yılhk : 3000 TL.
      Türk Belediyecilik Demeği adına                      6 Aylık : 2000 TL.
                              V E            Yabancı memleketlere
         Mehmet ALTINSOY                            Yıllığı : 6000 TL.
                                                 İdare
                                             ücretleri
      Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   B E L E D İ Y E L E R         İlân kararlaştırılır.  ile
            Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
                           DERGİSİ
      Telefon : 31 67 40                            geri verilmez.
      Misafirhane : Selânik Cad. 57 Yazı İşleri Sorumlu Müdürü
      Tel : 25 00 03 - 25 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer:
                         Prof. Dr. Nuri TORTOP      İlkSan Matbaası Ltd. Ştf.


               İLLER            B A N K A S I
            1102'si Teknik olmak üzere 3482 elemam ve 20 Milyar liralık mali gücü ile
          tl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin            HARİTA                TURİSTİK  TESİSLER


             ÎMAR  PLANI            SOSYAL  TESİSLER

             İÇMESUYU              GIDA  SANAYİİ

             KANALİZASYON            TİCARİ  TESİSLER

             ELEKTRİK              İDARE  BİNALARI

          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.


            Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkmmaya
          76 Milyar Üralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duydu­
          ğu bir kuruluştur.


          (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7