Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER             ve
          o-
                    BELEDİYELER


           45


      A Y L I K      İLİM     V E   M E S L E K       D E R G İ S İ


                      İ Ç İ N D E K İ L E R
     Belediye  Başkanlarının ve Belediye Meclisleri
      Üyelerinin Seçilme Yeterlikleri ve Konu İle İlgi­
     li Yeni Bir Yüksek Seçim Kurulu Karan     Osman MERİÇ           449     Büyük  Kent Belediyesi Genel Sekreteri     Ahmet Sezai AYDIN       454      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Osman MERİÇ           460

            TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ
    YIL ! 41                EKİM  1985               S A Y I : 480
   1   2   3   4   5   6