Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve

                    BEL


          İ9 45


      A Y L I K     İ L İ M    V E   M  ES E K       D E   RG   İSİ
                                L                      İ Ç İ N D E K İ L E R


     Taşınmaz malları yükümlülük mevzuu yapan Ka­
     nunların en son durumları            Osman  MERİÇ          1097

     Yeniden tüzel kişilik kazanan 87 Belediye   Fikri GÖKCEER          1106


     Muhtaç asker ailesi yardımı gelir ve giderlerinde
     bütçe işlemleri                  Ali PITIRLI           1111


     Belediyelerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer AKALIN         1116


        T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K        D E R N E Ğ İ
      Y I L : 39         ŞUBAT  1983                 SAYI  s 448
   1   2   3   4   5   6