Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İ Ç İ N D E K İ L E R


       Yerel İdarelerin Sorunları            Prof. Dr. Nuri TORTOP     833


       Belediye Başkanlartntn Düşürülmesi
       Görevden Alınması                 Ahmet Sezai AYDIN       835

       Japonya Yerel Vergi Sistemi ve Sorunları   Firuz Dem.ir YAŞAMIŞ      840


       Kültür ve Turizm Bakanlığı Birleşimi Üzerine Selahattin ÇORUH   •.    844

       Yerel Yönetimlerin Akçalı ve İşlevsel Reformu
       Arasındaki Bağlantı                Firuz Demir YAŞAMIŞ  .-    848


       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Muzaffer AKALIN         852
          T Ü R K     B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ


        YIL : 38      TEMMUZ  - AĞUSTOS   1982           SAYI : 441-442
   1   2   3   4   5   6