Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 36                 MAYIS  198^                SAYI : 439                            İ L L E R            Y ü l i k A İ M M  T I ^
                                               :
                                                IJOO
                                             6 ayUk : « 0 0 T L .
      l l l r k IfclcdlyecUlk D c ı a e g i a d ı t *
                              V E             V İtilan tu u ı t n n l d k e t J e r e
          t w u e t S E Z O m                         Y ı l h g l : 3.400 T L
                        B E L E D İ Y E L E R         ll&ıt acretJ^n t d a r e üo
       Mlthtttpasa CaıM««4l N u . i t a                    k a r a r i a ^ t m J u - .
            A n k a r a                          N e ( p w l u n n ı a y a n jnualw
      Telefon : 17 69 45 - 17 76 81   DERGİSİ
      » U » « r h a n e : SelârüJt Oad, 67 Yaa tsfleri Sonunlu Mûdürv'
      T a l - 18S8 40-)'<98 4J                         D i z i l i p Baaıl<lı$;ı T e r :
                         Pî«f, Dr. Nuri TORTOP      Dk-Suı MattMHH LM. ŞU.               t L I i E R         B A N K A S I
                                                 i
           llOl'i Teknik olmak üzere 3513 elemanı ve 20 Milyar liralık mali gücü ile l Özel
        İdareleri, Belediyeler ve Köylerin

          HAB-nrA                 TUÎUSTIK  TESISLEFl

          İ M A H P L A M J      •     S<ASYALTlîSîSL£tt


          I Ç M E S U Y U             GIDA  S A N A Y I I

          K A N M İ Z A S Y O N          uC.\Kl TESlSUiR

          ELaCTRİK           .     I D A R E BIN,M.ARJ

       T© Çt^LtM Mmı«tİQ€İxû gerçekleştirir ve arLaâı ıd*u-eiei e kredi sağlau


       Yurt gerçekleriatt© uyarak iiıtlyaçlajn tam olarak kaf*,ıJayaii kalijnmaye 26 mûj&r

       lİraJUk kAiSnÛM hiû\xa»xt bu Bsmk^ ÜgÜ«ıı«i!  hAyitmixk duyduğu  bir kurıduşlm-             CBAStM A i »fese)
   1   2   3   4   5   6   7