Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 38                M A R T 1982               S A Y I : 437                            İLLER                 Abı»
            SaHIbl                              m ı k : 1JOO T U
                                             e ayUı : flOO m
      TOric BeledlyeciUk Demegl adına
                              Y E             Tabana meoklıetleKi
                                                :
                                             TıUıgl
                                                2.40n TL.
          ismet SEZOtN                           , îi&a flcnıUen tdan tt«
       MJthatpafla Caddesi No. 4Ö/2   BELEDİYELER               kanarlaftmhr.
            Ankara                             N«3rolımııta;yaıı TaBtİB?
       Tolafon: 17 «9 46 -17 76 81       DERGİSİ
       BBsaflrtiaiH» t SelâaUc Cad, 67
       T«l: 18 98 40-18 98 41      Yas İşleri Sorumlu M&ükü      Dizilip Bastt^gı Ter :
                         Rrot Dar. Nurf TOBTOP      tOE-Saa MatbMM UM^ tftt.               İI^LER           B A N K A S I
           llOl'i Teknik olmak üzere 3513 elemanı ve 20 Milyar liralık mali gücü üe İl özel
         İdareleri, Belediyeler ve Köylerin                 '

           H A R ^          '       rdîiîSÎÎK TESİSLER


           MAR  PLÂNI              SOSYAL  T E S İ S L E R

           İÇMESUYÜ              '  GmASANAYtî

           K A N / V L İ 2 : A S Y 0 N       T İ C A R Î H S Î S L E H

           mmTBMi                 İDARE BÎNAİ^Bî         ' '


         ^şltii Mzsıetterj£ii gerçı^tieştarir v« ortak ic^tzvlıeare kmâi sa#«a


        Yuürt g«rçdkl««ta© wyarafc H^yaçlaıı tasar alarak karşılayan taüâtınmAy»,  müy«r
        LtmME kcifeıclâ buiu3«ızı bu BeaoSm,, ^s&^eamlmrin imymsohk  dujûuğM  ^  kuruluştu»-.
   1   2   3   4   5   6   7