Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

• • • i l


                     İLLER             ve

                     BEL          İ9 45

      A Y L I K     İLİM      VE    M E S L E K       D E R G İ S İ

                       Î Ç İ N D E K İ L E R

      Yeni Yasal Düzenlemelerin Belediye Vergi ve Harç
      Tarifelerinden Müteveüit İhtilafları Etkileyen
      Yönleri                       Çsman  MERÎÇ          705


       34 Sayılı Karardan 2561 Sayılı Kanuna     Cengiz BULUT          711


      Atatürk ve Üçüncü Dünya             Galip ÎSEN            m


      Belediyelerimizin 'Sorularına Cevaplar      Muzaffer AKALIN         725


          T Ü R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ

         YIL ; 38           MART  1982          SAYI  ! 437
   1   2   3   4   5   6