Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 37                OCAK  1981               SAYI  : 423


                                               Abone
                           i LLER              Yülüc : 1.200 TL..
                                                600
                                            6 aylık
                                                :
                                                  TU.
         TUric Belediy«clUk                          r«İMHMa memleketten)
          Dern«gl adına            V E              YılUgı : 2.400 TL.
         i M U A t SBZOtN                          n&n OcreU«i tdarc ile
                       B E L E D İ Y E L E R            kararla.9tınlu-.
        Mithatpa^a Caddesi                          Negrolvmmayan yaaUar
           No. 45/2           D E R C İ S İ             g«rt verUmeK.
           Aıdcara
       •M0toa : 17 m 4fi • 17 7« 81  Yazı İşleri Sorumlu Müdürü     DlzIUp Baaldogı Ter:
                                                    Ş
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP        tBc-Saa Matfaaaaı L U . tl

               İLLER            B A N K A S I
          22r76'sı Teknik olmaik üzere 3809 elemanı ve 2 nxilyar üralık mali gücü ile II öz&l <

       İdareleri, Belediyeler ve Köylerin
          HARİTA                 TURISTÖC TESİSLER

          I M A R PLANI             SOSYAL  TESİSLER

          İÇMESUYU                GIDA  S A N A Y I I


          KANALİZASYON              TİCARÎ  H S İ S L E R

          ELEKTRİK                İDARE BİNALARI

       ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir re ortak idarelere kredi sağiaı.


       Yurt gerçeiklerlne uyarak ihtiyaçlan tam oleu-ak karşılayan kalkınmaya 26 milyar

       liralık katkıda bulıman bu Banika, ilgilenenlerin hayranlık duyduğu bir kuruluştur.


                                            (BASIK A : 2000S)
   1   2   3   4   5   6   7