Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y ı L : 36                 ŞUBAT  1980               SAYI:  412


                                              A b ü D «
                           I LLER              Senelik : 360 TU
        Türk BclediycxtUk                           6 ayUk : 180 T L .
         L'emegl aılıaa            V E              V&bancı aırnüeketlere
                                            yilh*ı : 7üü TU
         Uaaı t isl^ZOlN
                       B E L E D İ Y E L E R          ilân ücretleri îdare ile
                                             kararlaştırılır.
        MUthatpaja Cadüesl                          Nefroi'jniTiayan yaiiilar
          No. 46/2           D E R C İ S İ             F•^rl v«rllmt)c.
          Ankara
      TeUft» : 17 6» 45 - 17 76 81 Va;ii îtleri Süiumlu Müdürü    DUillp Basıldığı Yer :
                                                  I
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP       llk-San Matt«»aııı . t i Ştl.


              İLLER            B A N K A S I
          2276'sı Teknik olmak üzere 3809 elemanı ve 2 milyar liralık mali gücü ile İl özoi
       idareleri, Balediyeler ve Köylerin

          HARİTA                 TUHİSTİK  TESISLER

          IMAR  PLÂNI              SOSYAL  TESlSLÜR

          İÇMESUYU                G I D A SANAYII

          K A N A L I Z A S Y O N         TICARÎ TESISLER


          EI£KTRİK                IDARE BİNA1.ARı

      vo çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlaı.


      Yurt gerçeklerine uyarak  ihtiyaçları taın olarak karşılayan kalkınmaya 26 milyar
      liralık katkıda bulunan' bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duyduğu bir kuruluştur.
   1   2   3   4   5   6   7