Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

o

                   İLLER               ve

                   BELEDİYELER

     A Y L I K      ILIM     VE    M E S L E K       DERGİSİ
                     İÇİNDEKİLER

     Artırma Eksiltme ve İhale Kanununda Yapılan
     Değişiklikler                    Celâl GÜVENÇ       33
     Devlet ve Belediyelerin Konut Sorununa Yakla­
      şımı ve Yeni Gelişmeler         „ ... Fikri GÖKÇEER       41
     Avukat Osman  Kiper'in Belediyecilere Yararlı
     Son Kitabı Örnek Dilekçeli Açıklamalı İçtihatlı
     Hukuk Rehberi                ...  Erol OLGAÇLI       45

     80'Li Yılların Büyük Sorunu : ^ Sosyal Güvenlik              47
     Belediyelerce Hazırlanan Yönetmeliklerin Resmî
     Gazete ile Yaıjmlanması Sorunu      ...  İsmail KEREMOĞLU  ...  49
     Doğal Avrupa Çevresinin Kuruluşuna Doğru                  52

     Organ Naklinde Açık Arttırma Yok Sıkı Kayıtlar
     Getiriliyor                  ....               53

      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Muzaffer AKALİN      54

       T Ü R K     B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ

       Y I L : 36         ŞUBAT  1980           SAYI  ! 412
   1   2   3   4   5   6