Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl : 35              Temmuz  - Ağustos 1979          SAYI: 405 - 406


                                               Abone
           SahlM              İLLER              Senelik : 300 T L .
                                            6 aylık : 150 T I J .
         Türk BrtedlyecUlk
          Derneği adına             V E             Yabancı memleketlere
                                            YllUfı : 600 T L .
          Umut S E Z G I N
                        B E L E D İ Y E L E R          îlân ücretleri idare İle
                                              kararlaştırılır.
         Mlthatpaija Caddesi                         Neşrolunmayan yazılar
           No. 45/a           D E R C İ S İ             geri verilmez.
           Ankara          Yazı İşleri Sorumlu Müdürü
       Telefon : 17 69 45 - 17 76 81                      Dizilip Basıldığı Yer :
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP        tIk-San KUtbaası Ltd. Ştl.             t L L E R            B A N K A S I
               2276'sı Teknik olmak üzere 3009 elemanı ve 2 milyar liralık mali
             gücü ile II Özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin

               HARİTA            TURİSTİK  TESİSLER

               İMAR PLÂNI           SOSYAL  TESİSLER

               İÇMESUYU           GİDA SANAYİİ

               KANALİZASYON         TİCARİ  TESİSLER


               ELEKTRİK            İDARE BİNALARI
             ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.


             Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkın­
             maya 26 milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hay­

             ranlık duyduğu bir kuruluştur.
   1   2   3   4   5   6   7