Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL  : 35                   Nisan  1979                  SAYI  : 402                                                   Abone
                             İLLER                 Senelik : 300 TL.
           Sahibi
        Türk Belediyecilik                              6 aylık : 150 TL.
         Derneğ:i adına               V B               Yabancı memleketlere
                                                     600 TL.
                                                    :
                                               Yilhgi
         İsmet S E Z G I N                             . İlân ücretleri idare İle
                         BELEDİYELER
                                                 kararlaştırılır.
       Mlüıatpaga Caddesi                              Negrolunmayan yazılar
          No. 45/2             DERGİSİ                  geri verilmez.
          Ankara
      Telefon : 17 69 45 - 17 76 81 Yazı îşleri Sorumlu Müdürü        Dizilip Basıldığı Yer :
                         Prof. Dr. Nuri TORTOP          tIk-San IMatbaası Ltd. Şti.


                                                          1 ;
             İ L L E R              B A N K A S I

              2276'sı Teknik  olmak  üzere 3 8 0 9 elemanı ve 2 milyar liralık mali    ',
            gücü ile İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin                    î ı

               HARİTA   •   •    '    TURİSTİK   TESİSLER               \


               İMAR  PLÂNI           SOSYAL TESİSLER                  |;

               IÇMESUYU    •         GIDA SANAYİİ                    I


               KANALİZASYON            TİCARİ  TESİSLER                 \\
                                                          1
                                                          ,
               ELEKTRİK              İDARE BİNALARI      .            if
            ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak  idarelere kredi sağlar.     J,

                     -
            Yıırt gerçeklerine  uyarak  ihtiyaçları tam  olarak karşılayan  kalkın-

            maya  28 milyar  liralüc katkıda  bulunan bu  Banka, ilgilenenlerin  hay^      , ı
            ranlık duyduğu  bir kuruluştur.          ,   .      .         ''
   1   2   3   4   5   6   7