Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER               ve

         T


                    BELEDİYELER


        1945
     A Y L I K     İ L İ M    VE    M E S L E K       D E R G İ S İ


                     t Ç t N D E K t L E B      Yeni Başl<anlarımız              İsmet SEZGİN      Oevre Sorunları ve Türi<iye        Turgut KILIÇER           2      Sosyal Sigorta Primleri           Celal GÜVENÇ      Belediyelerin Kefalet İşleri         Fuat EREN            14


      Merkezden Yönetim ve Kapsamı        Prof. Dr. Nuri TORTOP . . . . 17      Turizmin Tüccarları ve Seyahat Acenteleri Selâhattin ÇORUH         20      Vatandaş ve Bilgisayar. Avrupa Konseyi Ve­
      rilerini Gizliliğini öneriyor                          25


      Belediyelerimizin Sorularına Çevaplar    Muzaffer AKALIN  . . . . . .   27


        TÜRK       B E L E D l Y E d - K        D E F Î N E G İ
                                     c
         YEL:  34          OCAK  1978          SAYI:  387
   1   2   3   4   5   6