Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL!  84                     MAYıS  1978            SAYI: 391

                           İLLER
          8«hlM                               Senelik Aben»!
                                                t80 Tt,
                                               :
       fark B«l»dly«clllK            V©              6 aylık : 90 Tl_
        Demedi adına                            Yabancı menıleketiM.
                                           Yılhâı.
                                               :
        Umol SEZGİN         BELEDİYELER               İlân ücretleri 360 TL.
                                                İdare
                                                   İle
       Mlthatpoça CaddMl                             kararlaştırılır.
         »to. 4S/2           DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
                                            geri
                                              verilmez.
          Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
      T«l«fon: 17 69 45 - 17 76 81  Yaja işleri ö r r a m i u MtldSrt  Ayyıldız Matbaası A.9>
                       Prof. I>r. Nuri TORTOP
                                         ! 3 = ^ ^ K Î « S ) I K S R ® S t e « S S i ^ î !                 İLLER        BANKASI

           2256'sı teknik olmak üzere 3807 elemanı ve 2 milyar liralık mali gücü
         ie İl Oze! İdareleri, Belediyeler ve Köylerin              HARÎTA             TURISTIK  T E S I S L E R

              ÎMAR  P L A N ı        SOSYAL  T E S I S L E R

              tÇMESUYU            GIDA SANAYtt


              KANALIZASYON          TICARI  T E S I S L E R
              BÎLEKTRiK           I D A R E BİNALARI
         ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.

           Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkınmaya
         20, 22 milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duy­
         duğu bir kuruluştur.                                             (Basın A - 20274)
   1   2   3   4   5   6   7