Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL:  33                                    SAYÎ:  364   ŞUBAT   1978


                            İLLER
         SahibJ                                      Aboneı
                                               Senallk : 60 TU
      TOrk Be'«d1yecink
                                                    30
                                                   :
                                               6
                                                «yhk
                                                     TL
       Dern«ğ! edına                ve               Yabancı memleketlere
       kme» SEZGİN           B E L E ;   ü     !j \)        Yıllığı : 100 TL.
                                              ilân ücretleri idare ile
                                 ['^-1
      Mitharpaşa Caddesi                                 kararlaştırılır.
        No. 45/2                                 N e ş r o l u n m a y a n yazılar
      Telefon: 17 6 9 4 5      Yazı İşleri Sorumlu  Müdürü           geri verilmez.
         Ankara                                   Dizilip basıldığı yer:
                       î>CM). Dr, Ntwi TORTOP          /lyyildız Matbaası A. Ş.


                   L L E R      B A N K A S I

            1732 teknik olmak  üzere 29C8 elemam ve   2 milyar liralık malî gücü
          ile îl Özel idareleri, Belediyeler ve Köylerin          HAHÎTA                  TURlSTtK   TESİSLER

          lUAR                  SOSYAL,  TESİSLER


          İÇME SUYU                GIDA  SA.NAYÎÎ


          KANAUXASYON                ÎCAEJt TESİSLER


                              ri)AilE BÎNALAPJ


          ve ^ t l i hMaetieimi gerçekleştirii' ve ortak idareleıe kredi sagiar.
           i

            Y^îît gtgiît^î&klejdne My?sr&k ihtiyarlan tam olarak karşslayan, kalton-
         maya  8,3 milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hayran­
          lık, duydıi^^j hâf ksiTU-'UftESW                 -   .
                                             (Basm  A. 20011)
   1   2   3   4   5   6   7