Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ULER                 ve

         1          in
                      BELEDİYELER


          45
       A Y L I K       İ L İ M     V E    M E S L E K         DERGİSİ
                            İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa


         Türk  Belediyecilik  Derneğine  Yöneltilen
         Haksız  ve Yanlış İddialar             Muzaffer  AKALIN           49         Yarının Şehirlerinin Sorunları           Doç. Dr. Nuri TORTOP   . . .   53          Belediye İşletme  Personeli ve Ek Ödeme-    >
          ler (İkramiye, Prim, Temettü)           Fikri GÖKÇEER            55          Belediyelerin Sosyal  Açıdan  Değerleri ve
          Yasal Gereksinmeleri                Halil ALANLIOĞLU           59
          İmar Plânları                    Faruk  OĞUZTÜZÜN       . .  61          Şehir Örgütlerinde Yönetimin  Ölçülmesi  ve
          Değerlendirilmesi               ". . Ahmet  Sezai AYDIN      . .  67
          Belediyelerimizin Sorularına  Cevaplar  . ..  Muzaffer  AKALIN   . . . . .    73             TÜRK

             ¥11.: S2
   1   2   3   4   5   6