Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K      İLİM     V E   M E S L E K       DERGİSİ


                       İ Ç İ N D E K İ L E R


                                              Sayfa

       Belediyeler Tüzel Kişi Olarak Derneklere
       Üye Olabilirler .' . .          Doç. Dr. Nuri TORTOP  . . .  49

       Belediye Başkanlığından Düşürülme ile İl­
       gili Bir Danıştay Kararının Ortaya Çıkardığı
       Yasal ve Yargısal Sorunlar         Osman  MERİÇ           51

       Belediyelerin Yetki Alanları Dışında imar
       Uygulaması ve Belediyelerimizi ilgilendiren
       Önemli Bir Genelge              Fikri GÖKÇEER         . 5 5

       Gecekondu  Fonu           . .  ismet TAYŞİ  . . . . . . .   60

       Turizm Bakımından Kıbns Türk Bölgesi So­
       runları                    Selâhattin ÇORUH         70

       Genel idare ve Halkla ilişkiler      M. Hayri GÜLER         73

       Türkiye'de Mahallî İdareler ve Çevre So­
       runları                    Burhanettin ÇAKAR        78

       Nüfusu Az Belediyelerimizin Sorunları . . Muharrem ÖZSAKARYA   . . .  80

       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . Muzaffer AKALIN         82
         TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

         YIL: 31           1 ŞUBAT  1975          SAYI: 352
   1   2   3   4   5   6