Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İlhak ol- Beldenin
   Sıra lUiak olunan meskûn      İlhak eden              nan yerin   toplam
   No.  yerin adı            beldenin adı   Bağlı olduğu 11   nttfnsu   nüfusu

    1  BalcaU Köyü           Adana       Adana          560    348.014
    2  KeçUi Köyü           Emirdağ      Afyon          19    12.578
    3  Karasenlr Köyü         Amasya      Amasya         811    37.457
    4  Solfiasol Köyü arazisi üzerinde
      Esenboğa yolunun s a ğ ve so­
      lunda kurulmuş bulunan Bağ-  Ankara      Ankara              1.236.152
      larbagı semti          (Altındağ)
    5  Gaziosmanpaşa ve Yıldız Ma-
      halleleriyle hemhudut bulunan Ankara      Ankara              1.236.152
      Çukurca semti          (Çankaya)
    6  Imrahor Köyü arazisi üzerinde Ankara      Ankara              1.236.152
      kurulan Adalet semti      (Çankaya)
    7  Gezköy             Erzurum      Erzurum        1.560    135.004
    8  Aktuzla Köyü          Tekman      Erzurum         265     1.313 .
    9  Delüıacılar Köyü        Şeydiler     Kastamonu        136     2.612
   10  Yaylaköy            Şeydiler     Kastamonu        302     2.612
   11  Kuruçay             Akşehir      Konya          844    32.935
   12  Karadere Köyü         Hekimhan     Malatya         685     8.534
   13  ö r n e k Köyü         Agağıçobanisa   Manisa         539     3.651
   14  Tepecik Köyünün Akçakese
      Mahallesi            Ilıca       Ordu          ?      4.905
   15  Sakargeniş Köyünün Giden ad-
      h kısmı             Sanyakup     Ordu          ?      3.886
                                          1.159 (1965
   16  Döşek Köyü*          Gürgentepe    Ordu         nüfusu)    8.012
   17  Arifiye Kasabasının Beşköprü
                               Sakarya         ?      9.855
      Mahallesi            Serdlvan
                               Samsun        1.126    135.187
   18  Çinekoğlu Köyü         Samsun
   19  Teknepman  Köyünün  Aşağı
                               Samsun         ?     135.187
      Soğuksu Mahallesi       Samsun
                               Trabzon         715     5.584
   20  Başkurt Köyü          Çağlayan
                               Trabzon        1.428     5.584
   21  Okçu Köyü           Çağlayan
                               Trabzon         402     5.584
   22  Yamyamaç Köyü         Çağlayan
   23  Balaban Kasabasının Çukur-           Trabswn         ?      4.402
      kent Mahallesi         Hajrrat      Trabzon         577     4.402
   24  Köyceğiz Köyü         Hayrat      Van           459     4.474
   25  Küçükköy            Muradiye     Zonguldak        ?      1.980
   26  Şarköy'ün Kozcağız adlı kısmı Kozcağız
   (•) Döşek Köyü daha önce 28.2.1970 g ü n ve 8036 sayüı kararla Gürgentepe Belediyesi smırlan içine alınmışken
     bu karar Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 18.6.1971 g ü n ve 1971/678 sajnh kararıyla İptal edUmiştir.

                                                   611
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14