Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Yeni kurulan belediyelerin kuruluşuna aitkaramamelerin tarih ve numaraları :


     Sıra Beldenin adı           Kararnamenin            Resmî Gazetenin
     no.                Tarihi      Numarası     TariU       NumaraM

     1  Yenikent           16/4/1974    13352      3/5/1974       14875
     2   Adaklı           28/2/1975     14490      17/3/1975      15180
     3   Yayladere         - 28/2/1975    14489      17/3/1975       15180
     4   Hamdibey          1/8/1974     13755      20/8/1974       14982
     5   Yenicekent         28/2/1975     14478      17/3/1975       15180
     6   Yenlkarpuzlu        27/2/1975     14452      7/3/1975       15170
     7   Güce            27/2/1975     14485      21/3/1975       15184
     8   Gökçedere         28/2/1975     14488      13/3/1975       15176
     9   Ünlüpmar          13/8/1974     13781      20/8/1974       14982
     10   Yifltyolu         19/12/1974    14169      5/1/1975       35109
     11   Yaka            10/12/1974    14126      23/12/1974      15101
     12   GöçbeyU          28/2/1975     14492      17/3/1975       15180
     13   Çaylı           28/2/1975     14494      13/3/1975       15176
     14   Palas           14/2/1975     14370      24/2/1975       15159
     15   Çağlayan          28/2/1975     14484      17/3/1975       15180
     16   Çamaş           14/2/1975     14371      24/2/1975       15159
     17   Inkur           16/4/1974     13354      20/4/1974       14872


       Toplam nüfuslan '41.353 olan bu belediye­ diye de birkaç köjiin birleşmesi suretiyle kurul­
     lerden 3 ünün nüfusu 3.000 in üzerindedir. 7 si  muştur.
                                 Birkaç köyün birleşmesi suretiyle kurulan
     bucak merkezidir. 9 belediye tek köyde, 8 bele­ belediyeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
                           Cetvel: m
                                         Merkezinin
        Beldenin adı    Birleşen Köyler                bulunduğu yer

        Yenikent      Yenikent, Bucuk                Yenikent
        Adaklı       Adaklı, Arıca, Danatepe, Döşlüce, Güngörsün Adaklı
        Yayladere      Yayladere, Akçadamlar, Haktanır, Hasköy, Santosuü.Yayladere
                  Yolgüden
        Hamdibey      Hamdibey, Kurtlar, Karabey          Hamdibey
        Yenicekent     Narlıdere, Yenice               Yenice
        3üce        Giyimli, Güce, Kemaliye, Tevekli       Güce
        Çamaş        Ürmeli, Akköy, Danışman           Ürmeli
        înkur        İncirli, Kuma                 İncirli Köyü'nün
                                         Abalı Tepesi mevkii       Tablonun  incelenmesinden de anlaşılacağı    Bu sene ayrıca, muhtelif köyler, köy veya
     üzere 3 belediye 2 köyün, 2 belediye 3 köyün, belde parçalarımn belediye smırları içine alın­
     1 belediye 4 köyün, 1 belediye 5 köyün, 1 be­
     lediye 6 köyün birleşmesi suretiyle kurulmuş­ masıyla ügüi 26 karar yürürlüğe girmiş bulun­
     tur.                        maktadır. Bu kararlarla ügili cetveller de aşa­

       Belediye sınırları içine alınan köyler, köy ğıda gösterümiştir.
     kısımları, belde kısımları:


     610
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13