Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

9 belediyesi bulunan ilçeler : Bursa (mer­  Belediyelerimizin bugünkü  durumu  bak­
   kez ilce), Denizli (merkez ilce), Çivril, Yalvaç, landaki bu kısa izahattan sonra şimdi de bu
   îzmir (merkez ilce), Kaman, Akhisar, Bor.    sene faaliyete geçecek olan belediyeler, belediye
                             şuurları içine alman köyler veya köy kısımları,
     10 belediyesi bulunan ilçeler : Çal, Öde­ isimleri değiştirilen belediyeler, belediye kurul­
   miş.                        masıyla ilgili iptal kararları ve idarî bağlılığı
                             değiştirilen belediyeler hakkmda kısaca bilgi ve­
     11 belediyesi bulunan ilçeler : Saruhanlı, relim.
   Nevşehir (merkez ilce).


     12 belediyesi bulunan ilçeler : Acıpayam,   Bu sene faaliyete geçecek belediyeler :
   Niğde (merkez ilce).
                               1975 malî yüı içinde faaliyete geçecek bele­
     14  belediyesi bulunan ilçeler : Kayseri  diyelerin isimleri üe bağh bulundukları ü ve U-
   (merkez ilce), Konya (merkez ilce).        celer, kurulan belediyenin bucak merkezi olup
                             olmadığı, beldenin kaç köyün birleşmt»iyle te­
     16 belediyesi bulunan ilce : Aksaray.   şekkül etiği ve merkezinin bulımduğu yer üe be­
                             lediye kurulan yerin nüfusu ve sair bügiler aşa­
     17 belediyesi bulunan ilce : Beyşehir.   ğıdaki cetvellerde gösterilmiştir.

 Sıra  Belediyenin  Bağh bninndnğu             Bucak merkezi
 no.     adı   t l           Üçe
                                olnp ohnadığ;!   Nttfosu
  1   Yenlkent   Ankaru        Yenimahalle
                                   B. M.     2 . 305
  2   Adaleli    Bingöl        Kiğı
                                   R M.     3 . 045
  S   Yayladere   Bingöl        Klfı
                                   B. M.     2 . 238
  4   Hamdlbey   Çanakkale      Yenice          B. M.     2 . 146
  5   Yenicekent  Denizli       Buldan           —       2 . 506
  6   Yenlkarpuzlu Edime        îpsala          —       2 . 266
  7   Güce     Giresun       Tirelwlu         . —      3 . 015
  8   Gökçedere   Gümlişhane     Bayburt          —       2 . 199
  9   Ünlüpmar   Gümüşhane      Kelkit          —       2 . 061

 10   Ylğityolu   Hatay        Altmözû       Karbeyaz bucağının mer­
                                kezi         £ 112
 11   Yaka     İsparta       Gelendost         —       2 . 038
 12   Göçbeyli   îzmir        Bergama       ,   B. M.     2 . 440
 13   Çaylı     Izmir        ödemiş          —       2 . 120
 14   Palas     Kayseri       Sanoğlan         —       2 . 420

 15   Ça£:layan   Konya        Bozkır          —       2 . 286
 16   Çamag     Ordu         Fatsa           B. M.     2 . 309
 17   înkur     Ordu         Ünve           —       3 . 847

                                                  609
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12