Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y ı L : sı                              S A Y ı : 359 E Y L Ü L 1975

                             İLLER
            Sahibi                                 Abone:
          TOrk Be'edlyecilik           ve               Senelik : : 60 TL. .
                                              6
                                                    TL.
                                                  30
                                               aylık
          Derneği adına                            Yabancı memleketlere
          İsmet SEZGİN         BELEDİYELER              İlân Yıllığı : 100 TL. ile
                                                  idare
                                               ücretleri
         Mifhatpaşa Caddesi                            kararlaştırılır.
           No. 45/2            DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
                                              geri
                                                verilmez.
          Telefon: 17 69 45     Yazı İşleri Sorumlu Müdürü       Dizilip basıldığı yer:
            Anl<ara
                         Doç. Dr. Nuri TORTOP        Avyildız Matbaası A. $.                    İLLER        B A N K A S I
                1498'i teknik olmak üzere 2507 elemam ve 1 milyar 200 nülyon liralık
             malî gücü üe II özel idareleri, Belediyeler ve Köylerin
             H A R I T A             TURİSTİK  TESİSLER

             İ M A R P L A N I         S O S Y A L T E S I S L E R

             I Ç M E S U Y U          GIDA  SANAYtt

             K A N A L I Z A S Y O N       TİCARİ  T E S I S L E R

             ELEKTRİK              tDARE BİNALARI             ve çegitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar. .
                Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan, kalkın­
             maya 5.6 müyar Uralık katkıda bulunan bu Banka, ügüenenlerin hayran­
             lık duyduğu bir kuruluştur.
                                            (Basm A  — 20011)
   1   2   3   4   5   6   7