Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Cetvel: V            17  Serdivan  10.1.1975  14253  24.1.1975  15128

     tihn.fclH.ria. ilgili kararnamelerlıı tarUı ve nnmaralan 18  Samâun  1.8.1974  13757  15.8.1974  14977
                               19  Samsun   1.8.1974  13756  15.8.1974  14977
                      Kararnamenin
        İlhak     İlhak     neşredUdlği   20  Çağlayan  25.5.1974  13502  22.6.1974  14923
     Sıra eden bel- Karamamesinin  Resmi Gazetenin
     No. denin adı Tarihi  No.  TariU  Nn.    21  Çağlayan 26.6.1974  13628  19.7.1974  14950
                               22  Çağlayan 25.5.1974  13497  14.6.1974  14915
     1  Adana   28.2.1975  14477 18.3.1975 15181
                               23  Hayrat  14.2.1975  14369  24.2.1975  15159
     2  Emirdağ  27.2.1975  14451 11.3.1975 15174
                               24  Hayrat  23.1.1975  14304  30.1.1975  15134
     S  Amasya   10.12.1974 14714 23.12.1974 15101
                               25  Muradiye  16.4.1974  13353  3.5.1974  14875
     4  Ankara                     26 KozcaIrız 25.5.1974  13499  22.6.1974
                 14475  18.3.1975 15181                       14923
       (Altmdal:) 28.2.1975
     5
       Ankara
                 14476  19.3.1975 15182
     6  (Çajokaya) 28.2.1975
       Ankara       14474  21.3.1975 15184
       (Çankaya)
     7  Erzurum  28.2.1975 14482 19.3.1975 15182   Adı geçen köylerin, köy kısunlannm veya
             28.2.1975
                               belde kısımlarının bağlandığı belediyelerden 8'i
     8  Tekman   28.2.1975  14483 17.3.1975 15180 il, 5'i ilce, 8'i bucak merkezidir; kalan 5'i her­
     9  Şeydiler  28.2.1975  14481 19.3.1975 15182 hangi bir idarî teşkilât merkezi bulunmamakta­
                               dır. Bağlanan meskûn yerlerden 17'si müstakil
     10  Şeydiler  28.2.1975  14481 17.3.1975 15180
                               köy olup geriye kalan »"imim 7'si köy kısmı, 2'si
     11  Akgehlr  30.12.1974  14214 10.1.1975 15114 kasaba kısmıdır.
     12  Hekimhan  28.2.1975 14493 13.3.1975 15176
     13  Agagı-                       İsimleri değiştirilen belediyeler: Bu sene
                  13678 26.7.1974 14957  Aydm, İsparta, îçel, istanbul, Konya, Nevşehir,
       gobanisa  19.7.1974
     14            14486 21.3.1975 15184  Niğde ve Yozgat illerinde birer beldenin ismi de­
       Ilıca   28.2.1975              ğiştirilmiştir. Belediye Kanununun 9. maddesi
     15            14252 24.1.1975 15128  uyarınca yapılan bu değişikliklere ait liste aşa­
       Sanyakup  10.1.1975
     16            14487 29.3.1975 15192  ğıdadır.
       Gürgentepe 28.2.1975

                           Cetvel: VI
                       tslnüeri değiştirilen belediyeler

               B e l d e n i n          B a ğ l ı B n i n n d n ğ u
        Sıra
        No.  Eski adı     Yeni adı      1 1         İ l ç e

         1   Selânikli    Ataeymlr       Aydın        Karacasu
         2   Büyükbabaca    Esendere      İsparta       Senlrkent
         3   Yaylaçukuru    Gûlek        içel         Tarsus

         4   Safra       Sefaköy       istanbul       Bakırköy
         5  Çavugçu      Çavuş        Konya        Beyşehir
         6  Avcılar      Göreme       Nevşehir       Merkez
         7  Akınpınar     Yeşilgölcük     Niğde        Merkez
         8  Karamalara     Saraykent      Yozgat        Akdağmadeni

     612
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15