Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER             ve

                  BELEDİYELER

        45
      A Y L İ K     İLİM     V E   M E S L E K       DERGİSİ
                      İ Ç İ N D E K İ L E R                                              Savfa

       Belediye Memur ve Emeklilerinin Hususi
       Damgalı Pasaport Sorunu           Sadri  TURAN          605


       1975 de Belediyeler             Sabri YAŞAYAN  . . . . . . 608       7367 ve 775 Sayılı Kanunlarla Belediyelere
       Geçen  Taşınmazlar  Konusunda  Temyiz
       Mahkemesinin  Görüşü ve İçtihadı . . . . Av. Mehmet ÇELİK       614       Belediye Başkanlarının Başarısında "Bele­
       diye Halk İlişkilerinin" Yeri ve Önemi . . Fikri GÖKÇEER        616       Belediye Elemanlarımızın Mesleki Eğitimi
       ve Öğretim Yolu ile Yetiştirilmelerinde Ye­
       ni Önerilerimiz               Yılmaz İKİZKAYA         621       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . . Muzaffer AKALIN       624

         TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

         YIL: 31          EYLÜL  1975           SAYI: 359
   1   2   3   4   5   6