Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 80                               SAYI: 345 TEMMUZ   19^74

                            İLLER
           SaNbl
         TSHl Betediywilltk            ve               SwMlIk : 60 TL
                                                  30
                                                   TL
                                             6
                                              aylık
                                                :
          DornejH M İ ı n a                          Yabancı mamlakatlar»
          İ M M 4 SBOİN        BELEDİYELER                Yıllığı : 100 TL
         MJthatpM* Caddesi                          İlin ücratlari Idara ila
                                              kararlaftınlır.
         Talafon: 17 69 45        DERGİSİ              Na«rolunmayan yazılar
           No. 4S/2                               aari varilmaz.
           Ankara          Tazı isleri Sorumlu MOdtirU      Dizilip basıldığı yar:
                        Doo. Dr. NiBİ TORTOP        Ayyıldız Matbaası A. $.
                   İLLER       B A N K A S I               1498'i teknik olmak üzere 2507 elemam ve 1 milyar 200 milyon lira­
            lık sermayesiyle İl özel İdareleri, Belediye ve Köylerin,               H A R İ T A        T U R İ S T İ K T E S İ S L E R
               İ M A R P L A N I    S O S Y A L T E S İ S L E R

               İ Ç M E S U Y U     G I D A S A N A Y H
               K A N A L İ Z A S Y O N  T İ C A R İ T E S İ S L E R
               E L E K T R İ K      İ D A R E B İ N A L A R I
             ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir.


               1973 yıh sonıma kadar yurt kalkmmasma aşağıdaki yatırımları ile
            katkıda bulunmuştur.

               Sektortt         Yatırım tatan (TL.)

               Enerji          2.646.623.471
               Su ve Kanalizasyon   2.102.934.978
               Çeşitli hizmeüer      898.904.268
                      Toplam:   5.648.462.717             İller Bankası, yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşıla­
             yan, dünyada benzeri olmayan ve ügüenenlerin hayranlık duyduğu bir
             kuruluştur.
                                           (Basın A. - 20291)
   1   2   3   4   5   6   7