Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YBL: 30                                 SAYI: 340  ŞUBAT  1974

                           İLLER                 Aboneı
           Sahibi
        TSrk Bel«d!y«clllk           ve               Senelik : : 60 TL.
                                             ayhk
                                            6
                                                 30
                                                  TL.
         Derneği adına                           Yabancı memleketlere
         Unıat SEZGİN        BELEDİYELER                Yıllığı : 100 TL.
        Mithatpaja Caddesi                          ilân ücretleri idare ile
                                             kararlaştırılır.
        Telefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
          No. 45/2                               geri verilmez.
          Ankara          Yan l§leri Sorumlu Müdürü       Dizilip basıldığı yer:
                        Doç. Dr. Nuri TOBTOF        Ayyıldız Matbaası A. Ş.                                                      »
                                       f
   1   2   3   4   5   6   7