Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER             ve
          1                      BELEDİYELER

           45
       A Y L I K     İLİM     V E   M E S L E K       DERGİSİ
                       Î Ç t N D E K Î L E R                                              Sayfa
        Mahallî İdarelerimizin Çevre Sorunları İle
        ilişkileri                  Doç. Dr. Nuri TORTOP . . . . 49

        Atatürk'ün Milliyetçiliği          AvnîAKYOL         . .  52


        Belediye Encümeninin Gelir-Gider İşlerinde
        Yetkileri ve Yetki Dışında Alınan Kararlar . Seyfettin NALİŞ . . . . . . 57


        lULA'nın 1975'te İran'da Yapacağı Kongre'-
        nin Konusu Üzerinde Görüşler        Mina TANSEL           62


        Mahallî İdarelerin Tanımı ile Belediyelerin
        Kuruluş ve Gelişmesi             Burhanettin ÇAKAR . . . . . 66


        Küçük ve Orta Sanayi Teşebbüslerinin Teş­
        kilâtlanması ve Halk Bankası Kredileri . . Sabri YAŞAYAN        71


        Belediyelerimiz için Yararlı Bir Eser: Açıkla­
        malı Belediye Kanunu            Muzaffer AKALIN         74


        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . ; Muzaffer AKALIN         76

          TÜRK       BO-EDİYEClLİK            DERNEĞİ

          YIL: 30          1 ŞUBAT 1974           SATI: 340
   1   2   3   4   5   6