Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K      İLİM     V E    M E S L E K       DERGİSİ


                      İ Ç İ N D E K İ L E R

                 V


                                             Sayfa


       Belediye Ba§i<anlarının Emekliliği . . ., M. Nihat ETİZ . . . . . .  241

       Belediye Başkan Yardımcısının Belediye Mec­
       lisi Üyeleri Arasından Tâyini Konusu Üzerin­
       de Bir İnceleme               Şerafettin YARKIN . . : . . 248       Deprem  Sonrası "Belediye Hizmetleri" . . Fikri GÖKÇEER         254       Belediyelerle Diğer Mahallî İdareler Arasın­
       da Kurulan Birlik Meclislerinin Oluşum ve
       Süresi                     Ahmet Sezai AYDIN  . . . .  258       Türk Belediyecilik Derneği Ondördüncü Dö­
       nem Kursu Sona Erdi             Nurten SİPAHİOĞLÜ  . . . .  262


       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . Muzaffer AKALIN . . . . . 266

          TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

          ÎTIL: 30          1 HAZİRAN  1974        SAYI: 344
   1   2   3   4   5   6