Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YEL: 29                                 SAYI : 330 NİSAN 1973


                           İLLER
           Sahibi                                 Abone:
        Türk Belediyecilik           ve               Senelik : 60 TL.
                                            6
                                                  TL.
                                                 30
                                                :
                                             aylık
         Derneği adına                           Yabancı memleketlere
         İsmet SEZGİN        BELEDİYELER                Yıllığı : 100 TL.
        Mithatpaşa Caddesi                          İlân ücretleri idare ile
                                             kararlaştırılır.
         Telefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
          No. 45/2        Yazı isleri Sorumlu Müdürü        geri verilmez.
          Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
                        Doîj. Dr. Nuri TORTOP        Ayyıldız Matbaası A. Ş.
   1   2   3   4   5   6   7