Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ILLER                ve


         1

                     BELEDIYELER
          45


      A Y L I K      İLİM     V E   M E S L E K       DERGİSİ                      İ Ç İ N D B K İ L E B                                               Sayf»

       Avrupa Gününün Yıl Dönümü          Doç. Dr. Nuri TORTOP . .  145


        Kent Planlamasının Yasal Araçlarının Yeter­
       sizliği                    Doç. Dr. Cevat GERAY . .   147


       21. lULA (Uluslararası Mahalli İdareler Bir­
       liği) Kongresi                Mina TANSEL           153


       Belediyelerimiz Temizleme ve Aydınlatma
       Resminden  Mahrum  Edilmemelidir . . .  Fethi AYTAÇ         . 1 5 7


        Emlâk Vergisi Kanununun Belediye Gelir­
        lerine Etkisi                Fikri GÖKÇEER         163


        Belediye Cezalan Kanunu Tasarısı Üzerinde
        Düşünceler                  M. Hayri GÜLER        166


        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . Muzaffer AKALIN        171

          TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ


          YIL: 29           1 NÎSAN  1973         SAYI: 330
   1   2   3   4   5   6