Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 29                                  SAYI: 329 MART  1973


                           İLLER
          Sahibi                                 Abe«ı*s
        TOrlc Balediyeclliic          ve               Serwlik : 60 TL
                                                30
                                                  TL
                                            6
                                             aylık
                                               :
        Derneği adına                            Yabancı memleketlere
        İsmet SEZGİN         BELEDİ   rELER            Yıllığı : 100 TL
       Mithatpa^a Caddesi                          İlân ücretleri İdare İle
                                             karariaftınlır.
        Telefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
         No. 45/2        Yazı işleri Sorumlu Müdürü        geri verilmez.
          Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
                       Doç. Dr. Nuri TORTOP        Ayyıldız Matbaası A. S.


                    ÇOCUĞUMA^"
                    TASARRUFU
                    Ö Ğ R E T E N
                    A N N E ;
                    ANNELERİN  EN

                    İYİSİDİR.
                          iiî^: JC--U/İA^ ^eiafii cıçt</iu*v
                 TÜRKİYE      tMarrut. ona rayatı öoyunc* tutum»


                      VAKIFLAR       BANKASI
   1   2   3   4   5   6   7