Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

TIL: 29                               SAYI:  S32 HAZtRAN  1973


                          İLLER
         Sahibi                                 Abone;
       TOrk Beladiyecilik           ve               Senelik : 60 TL.
                                           6
                                                 TL.
                                                30
                                              :
                                            aylık
        Derneği adına                            Yabancı memleketlere
        Umet SEZGİN         BELEDİYELER                Yıllığı : 100 TL.
       Mithatpaşa Caddesi                          İlân ücretleri idare ile
                                            kararlaştırılır.
       Telefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
         No. 45/2         Yazı îşleri Sorumlu Müdürü        geri verilmez.
         Ankara                              Dizilip basıldığı yer:
                       Doç. Dr. Nuri TORTOP        Ayyıldız Matbaası A. Ş.
   1   2   3   4   5   6   7