Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

¥IL: 28                         SAYI: 323 - 324 EYLÜL - EKÎM   1972

                          İLLER
         Sahibi                                 Abone:
       Türk Belediyecilik           Ye               Senelik : 60 TL.
                                           6
                                                 TL
                                               30
                                              :
                                            aylık
        Derneği adına                            Yabancı memleketlere
        Umet SEZGİN         BELEDİYELER               Yıllığı : 100 TL
                                          İlân ücretleri İdare ile
       Mithatpaşa Caddesi         DERGİSİ                kararlaştırılır.
       Telefon: 17 69 45                          Neşrolunmayan yazılar
         No. 45/2        Yaa İşleri Sorumlu Müdürü         geri verilmez.
         An İcara                              Dizilip basıldığı yer:
                      Doc Dr. Nuri TORTOP         Ayyıldız Matbaası A. Ş.
   1   2   3   4   5   6   7