Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 27                                SAYI: 293 ŞUBAT  197C            Sahibi:              İLLER                AbeiM:
         Türk Belediyecmk                             Senelik : 60 TL
                                               ayitk
                                                    TL
                                                 :
                                                  30
                                              6
          Derneği adına                             Yabancı memteketlara
          İsmet SEZGLN          BELEDİYELER               yıllığı : 100 TL
          Mlth8tpafa Caddesi                          İlin Ocratleri İdare ile
                                               kararlaştırılır.
          Talefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
            No. 45/2        Yazı İşleri Sorumlu Müdürü        geri verilmez.
            Ankara                              Dizilip basıldığı yer :
                           Dr. Nuri TORTOP          Ayyıldız Matbaası A. Ş.
             Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin
                 görüşlerini aksettirmeyebilLr. Bu gibi yazılardaki görüşler
                          imza sahiplerine aittir.                  İ L L E R        B A N K A S I


                  SERMAYESİ      : 1.200.000.000. -    TL.


                     îl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin
                   Elektrik, îçmesujru, Turizm ve Yapı Tesisleri üe
                 Harita, İmar Plânlan Proje ve inşaatları için kurulduğu
                     günden bugüne kadar tLIJBIl BANKASI  ;

                     3.104.270.717,— lirahk yatınm yapmıştır.

                 YURT KALKINMASINA    KATILABİLMEK    İÇİN SİZ DE
              MEVDUATINIZI   İLLEB  BANKASINDA    BİBİKTİREBİLİRSİNİZ.

             Kamu yaran türlü  tesisler iğin İller Bankasının I inci ve n nd Beş Yıllık
             Kalkınma Plânlanndaki yatınmlan da şöyledir :
                                           JBtttOn personel
                  Frograın     WUsOd        BltirUeo     atıma
             TıUar    yatınm    yfttımn        İ9 adedi jatmauk oram

             1 9 ^  200.304.000   194.509.000  %  97   303    % 10.4
             1964  219.939.000   201.170.000  %  92   422    % 13,0
             1965  216.229.000   220.076.000  % 102   398    % 13,5
             1966  212.901.000   267.948.000  % 126   479    % 12,5
             1967  262.050,000   361.549.000  % 138   612    % 10,4
             1968  316.992.000   485.757.000  %  153  1064    % 8,3
   1   2   3   4   5   6   7