Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

SAYI: 299 EYLÜL  1970

                           İLLER
           Sahibi:                                Abone:
        Türk Belediyecilik           ve               Senelik : : 60 TL.
                                                 30
                                            6
                                             aylık
                                                  TL.
         Derneği adına                            Yabancı memleketlere
         İsmet SEZGİN         BELEDİYELER               Yıllığı : 100 TL.
        Mithatpaşa Caddesi         DERGİSİ              İlân ücretleri idare ile
                                             kararlaştırılır.
         Telefon: 17 69 45                          Neşrolunmayan yazılar
          No. 45/2        Yazı İşleri Sommlu Müâürü         geri verilmez.
          Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
                         Dr. Nnri TORTOP          Ayyıldız Matbaası A. Ş.

            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Demeğinin
               görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler
                        imza sahiplerine aittir.

               Î L L E R         B A N K A S I


                     SERMAYESİ:   1.200.000.000,— TL.


             D özel idareleri. Belediyeler ve Köylerin Elektrik, Içmesuyu, Turizm
             ve Yapı Tesisleri ile Harita, imar Plânlan Proje ve İnşaatlan için
                 kurulduğu günden bugüne kadar İLLER BANKASI;
                   3.522.696.717,— liralık yatınm yapmıştır.

               YURT  KALKINMASINA    KATILABİLMEK    İÇİN SİZ DE
             MEVDUATINIZI   İLLER  BANKASI'NDA    BİRİKTİREBİLİESİNİZ.

              Kamu  yaran türlü tesisler için Uler Bankasının I inci ve n nci
               Beş Yıllık Kalkınma Plûnlanıtdaki yatınmlan da şöyledir

                                          BütUn personel
                  Frogram     Fizik!   Gerçek­  Bitirilen masrafının
            Yıllar   yatınım    yatmm     leşme  iş adedi yatırıma oram

            1963   200.304.000   194.509.000  % 97    303   % 10,4
            1964   219.939.000   201.170.000  % 92    422   % 13,0
            1965   216.229.000   220.076.000  % 102    398   % 13,5
             1966  212.901.000   267,948.000  % 126    479   % 12,5
            1967   262.050.000   361.549.000  % 138    612   % 10,4
            1968   316.992.000  485.757.000  % 153   1064   % 8,3
            1969   446.500.000   446.509.000  % 100    732   % 9,5


      AYYILDIZ MATBAASI A.  Ş. Necatibey Cad. 31 - Ankara             (Basın A — 20447)
   1   2   3   4   5   6   7