Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K    İLİM    V E  M E S L E K        D   E  P  G  i S  i                     I Ç I N D E K I L E R
                                             Sayfa


       Belediye Meclislerinin Denetim Yetkileri , , Muzaffer AKAUN . . . . . . 383
       Belediye ve Özel İdare Avukatlarının Vehâlet
       Ücreti                    M. Nihat ETİZ         388
       Belediyeler tlân ve Reklâm Resmi Almaya
       Devam Edecek                 İhsan HINÇER           39i
       Resim - Potoğraf - Belgelerle Nicomedia - İz­
       mit Tarihi                  NaciGlRGlNSOY           394
       Fransa'daki Mahalli İdarelerin Enformatik
       Merkezleri                  Ömer EVRENSEL          396

       İsveç'te Yönetim               Selâhattin BABÜROĞLU   . . .  399
       Uluslararası Şehirler ve Mahallî İdareler Bir­
       liğinde (UlV-lULA)  Eğitim  Programının
       Gelişmesi                   Dinç ERDÜN            40/

       Metropoliten (Şehirsel) Bölgeler      Recai TOSYAU           404
       Avcılık ve Turizm              Selâhattin ÇORUH   . . . .  407
       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . . Muzaffer AKAUN        411


         TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

         Y ı L : 27         1 E Y L Ü L 1970        S A Y ı : 299
   1   2   3   4   5   6