Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ILLER              ve

                      BELEDIYELER
        İ9 +5

                  V E   M E S L E K


                      I Ç I N D E K I L E R


                                              Sayfa       Derlet Personel Kanunu Tasansının Yayınla­
       nan Mali Hühümleri Karşısında Belediye Say­
       manlarının Durumu               Selâhattin KÜRKÜTLÜ  . . . . 337

       Belediye Personelinin Eğitimi        A. Rıza KURHAN         339

       6830 Sayılı İstimlâk Kanunu İle İlgili İçtihat.
       Tevhidi İçtihat, Devlet Şûrasından Çıkmış
       Bazı Önemli Kararların Tetkiki       İlhan ÇELİKKAYA  . . . . . 343

       Dilenciler                   Fikn CÖKÇEER   . . . . . .  348

       Devlet Hizmetlerinde Eğitim         Çev. Ulya YALÇIN . . . . .  35i

       Türk Belediyecilik Demeği Belediye Başkan­
       ları Sevk ve İdare Kursu          Nurten SİPAHİOĞLU   . . . . 357

       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . . Muzaffer AKAUN . . . . .  339          TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ


          Y I L : 27       1 A G U S T O S 1970        S A Y I : 298
   1   2   3   4   5   6