Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

/


     Y I L : 36                               SAYI:  280 ŞUBAT 1969


                           İLLER
          Sahibi :                                Abone :
       Türk Belediyecilik            ve               Senelik : : 60 TL.
                                            6
                                                  TL.
                                             aylıl<
                                                30
        Derneği adına         BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                                  TL.
                                               100
                                            yıllığı :
       İsmet SEZGİN                             İlân ücretleri idare ile
                                             kararlaştırılır.
       Mithatpaşa Caddesi         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
         No. 45/2                                geri verilmez.
        Telefon: 17 69 45      Yazı İsleri Sonunla Müdürü       Dizilip basıldığı yer :
          Ankara
                         Dr. Nori TORTOP          Ayyıldız Matbaası A. Ş.
           Bu dCTgide çıkan imzalı yazılar her zaman Tik-k BelediyecUik Demeğinin
               görüşlerim aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görümler
                        imsa saJüplerine aittir.                İ L L E R        B A N K A S I


                SERMAYESİ:       1.200.000.000, -    T L .


                   ti özel idareleri, Belediyeler ve Köylerin
                 Elektrik, Içmesujm, Turizm ve Yapı Tesisleri ile
               Harita, imar Plânlan Proje ve inşaatları için kurulduğu
                   günden bugüne kadar iLLER BANKASI;

                   3.104.370.717,— liralık yatınm yapmıştır.

               YURT  KALKINMASINA    KATILABİLMEK    İÇİN SİZ DE
            MEVDUATINIZI    İLLER  BANKASINDA    BİRİKTİREBİLİRSİNİZ.
           Kamu yaran  türlü tesisler için iller Bankasımn I inci ve n nci Be§ Yıllık
           Kalkınma  Plânlanndaki yatırımları da şöyledir :

                                         Bütün personel
                 Program     Fizikî    Gerçel(- BitirUen  masrafının
           Yıllar   yatırınu     yatırun    leşme  iş adedi yatırıma oranı
           1963   200.304.000   194.509.000   %  97   303    % 10,4
           1964   219.939.000   201.170.000   %  92   422    % 13,0
           1965   216.229.000  220.076.000   % 102   398    % 13,5
           1966   212.901.000   267.948.000   % 126   479    % 12,5
           1967   262.050.000  361.549.000   % 138    612    % 10,4
           1968   316.992.000   485.757.000   % 153   1064    %  8,3
   1   2   3   4   5   6   7