Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İ
     A Y L İ K    i l M   v r  M F S L E K         D   E  P  G  i S  i                      t Ç t N D E K t L E B       Belediye Personelinin Avansları Hakkında . H. Suphi ÖZTÜRK         49

       Mahallî İdareler Eğitim llıliyaçları Araştırma­
       sı Hakkında                  Arslan  BAŞARIR         53

       Toplum Kalkınması ve Belediyeler      Sabri YAŞAYAN          57,
       Amerika Birleşik Devletleri'nde Şehir Meclis­
       leri Özellikleri Üzerine Kısa Bir Açıklama . Ahmet Sezai AYDIN . . . . 60
       Kanalizasyon                  Fikn CÖKÇEER           62

       Türh Belediyecilik Demeği 5. Dönem Kursu
       Sona Ermiş Bulunuyor            Nurten SİPAHÎOGLU   . . .  6a

       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar .  Muzaffer AKALİN   . . . .   74


          T Ü R K     BELEDİYECİLİK            D E R N E Ğ İ

          YIL : 26         1 Şubat 1969          SAYI : 280
   1   2   3   4   5   6