Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve

                        BELEDİYELER


              +5

      A Y L I K    İLİM    V E  M E S L E K

                        İ Ç İ N D E K İ L E R


                                                Sayfa         Halkla İlişkiler Sorunları ve Belediyeler . . . Dr. Nun TORTOP     529


         Mahallî İdarelerin Alım. Satım ve İhaleleri . Mustafa ARIKAN      532

                             /
         Turizm Bakımından da Eski Eserler ve Mü­
         zeler Yeni Bir Kuruluş İster . . . . . . Selâhattin Çoruh . . . . . .  537


         Belediye Meclisleri Kesin Kararlarına Yapıla­
         cak İtirazlar Konusunda Küçük Bir Araştırma Ahmet Sezai AYDİN      542


         Belediye Baştanları İçin Düzenlenen V/Z nci
         Devre Kursu Sona Erdi           Nurten   SİPAHİOGLU   . . 548


         Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . . Muzaffer AKALİN       552
            TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ


            YIL: Z6          1 ARALIK  1960          SAYI:  290
   1   2   3   4   5   6