Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ŞUBAT      1968


             L


                       J
                    AYJ K   İUM  VE  MfiSLEK   »lOROlSl

                         İ Ç İ N D E K İ L E R
                                                      Sayfc

       Samsun  Belediye Başkanları  Bölge  Toplantısı
      Açış Konuşması                      İsmet SEZGİN               49


       Türkiye'de Köyden  Şehire Göç Problemleri  ve
       Köy - Şehir Dengesi îçinde Köy ve Küçük Be­
      lediyelerin Kalkınması                  Ahmet  H.  NALÇACI           52


       Mahallî  İdarelerin Yenideri  Düzenlenmesinde
       tikeler                         Arif BAŞARAN    . ..         60


       Belediye Başkanlarının  Şahsi Halleriyle tIgili
       Bir Etüd                        SahH  YAŞAYAN     .         63


       Mahallî  İdareler Gelirlerinde Ek Yüzde  Bir­
       lerin önemi                       Nurettin ALAGÖK    .         73


       Belediyelerimizin Sorularına  Cevaplar  . . .   Muzaffer   AKALIN            80

                                S

  YIL:   25        TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ            SAYI:    268
   1   2   3   4   5   6