Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

VE


 belediyeler
    A Y L I K      İLİM     V E   M E S L E K ^          D   E   R   G   i. S  i     K

                         t Ç İ N D E K Î L E R


                                                      Savfc
       Başbakan  Süleyman  Demirel'in "BiiyiiJi Bele­
       diyelerde  Şehirleşme  Sorunları   Konferansı"
       Açış Konuşması                     Süleyman  DEMİREL           193


        A-vrupa Günü 5 Mayısta Kutlanıyor  . . . .    Dr. Nuri TORTOP            19S

       Tartışılan  Belediye  Sorunlarının  Tetkik ve
       TahlÜi                         îlhan ÇELİKKAYA            200

        Şehirsel Toplum Kalkınması  Çalışmaları . .   Sahri YAŞAYAN    . . . . . .    209


        Hizmetlilerin Sendika Kurma ve Sendika  Üye­   Kemal  DOĞRUSÖZ     ve
        liği Haklan                      Zeki DEMİRKAN    .   . . . .  213

        2-22 Nisan  Tarihleri Arasında   Düzenlenen
        Kursa Katılan Kursiyerlerin Fotoğraftan . . .  Derleyen:  Nurlen  SİPAHİOĞLU     218


        Belediyelerimizin Sorulanna  Cevaplar  . . .   Muzaffer  AKALIN            222


                            MAYIS   1968             SAYI;  271
   1   2   3   4   5   6