Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 24                              MART  1967 —  SAYI:  257

                            İLLER                 Abone:
           Sahibi:                               Senelik: 24 TJL.
        Türk  Belediyecilik            ve               6 ayhk : 12 T i .
           Demeği           BELEDİYELER              Yabancı memleketiere
                                             yıllığı (40) TJ^
        Yenişehir Sakarya Cad.        DERGİSİ              Üân ücretleri idare
           No. 32/8                              ile kararlaştırılır.
         Telefon 17 69 45    Yazı işlerini Flflen idare Eden      Neşrolunmayan
           Ankara                              yazalar geri verilmez
                          Dr. Nuri TORTOP

            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Dern^^nin
          görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.

                         î Ç i N D E K î L E K

                                                   Sayfa


       Havanın hirlonmesi ve alınacak tedbirler . . . . Reşit YALVAÇ            97
       Belediyeleri ilgilendiren önendi konular     îlhan ÇEÜKKAYA            100
        Uluslararası hava nakliyatı turizm ilişkileri . özer SEZGİN            103

       Ankara'da binaların bir merkezden ısıtılmasında
        sağlanacak faydalar                Yük. Müh. Hasan H. IŞIKPINAR . . 109

       Fransa'da belediye memurları           Dr. Nuri TORTOP           111
       Fransa'da Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü . . . Nurettin ALAGÖK         118

       Muhtaç  asker ailelerine yardım         Sabri YAŞAYAN           . 122
       Fotoğraflarla belediyeler             Nurten SİPAHİOĞLU          127
       Belediyelerimizin sorularına cevaplar       Muzaffer AKALİN           .129

       Ayın olayları                   —                   142
   1   2   3   4   5   6   7