Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

VE

 belediyeler


    A Y L I K    İLİM    V E  M E S L E K


                     t Ç l N D E K l L E B

                                             Sayfa

      Mahallî İdareler Personelinin Eğitimi . . . Arslan BAŞARIR       481

      Belediye İşverenin İş Uyuşmazlıkları ve Grev
      Konusundaki Hukukî Durumun Tetkiki . . . İlhan ÇEUKKAYA  . . . . . 484

      Mahallî İdarelerimizin Muhtariyeti Hakkında Fethi AYTAÇ . . . . . . .  490

      Yine Belediye İsimlerine Dair       Sahri YAŞAYAN         .494
      Serbest Fiyat Teşekkülünde Belediyelerin Rolü Fikri GÖKÇEER . . . . . . 503

      Nevşehir Göreme Bölgesi Nâzım Plânı için
      Bazı Görüşler .               Dr. İsmet GÜRSES  . . . . .  507
      Belediyelerimizle İlgili Haberler ve
      Belediye Başkanları Eğitim Kursu Sona Erdi Nurten SİPAHİOĞLU . . . . 512

      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . , Muzaffer AKALİN        517
          TÜRK     BELEDİYECİLİK           DERNEĞİ


         Y I L : 24          KASIM  1967          SAYI:  265
   1   2   3   4   5   6