Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

TEMMUZ      1966

                                           4=1
                        I

                      UK tLÎM VE MESLEK   DERGİSİ                       İ Ç İ N D E K İ L E R
                                                 Sayfa

     Mahallî idarelerin Kültür alantndaJci görevleri
     ve imkânları                    Doç. Dr. Ruşen Y. KELEŞ  . .  289

     Toplum  kalkınması açısından Hçe idarelerinin
     yeniden düzenlenmesi                Dr. Cevat GERAY

     Turizmin ekonomideki yeri             Selâhattin ÇORUH  ./        299

     Çağımızdaki  şehirleşme hareketi ve l>azx so­
     rumları                       Yük. Müh. Malik ÇAPAR  . . . . S02

     Yapı kredi kooperatiflerine kredi . .     Sadık ARTUKMAÇ    . . . . . . 306

     Paris vilâyet ve belediye binası . , .    Fethi AYTAÇ    . . . . . . .   311


     Fotoğraflarla Belediyeler             Vehbi ÇÖKER             SU

     Belediyecilerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer AKALIN           317

     Ayın olayları                   *                . . 332
    YIL:  22       TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   249
   1   2   3   4   5   6